Grusfoton

2012-09-06

Bilder från förra veckan på stallet:

 

 

Grusat utanför utedriftsdelen: